Als een teamtraject soepel loopt, is het dan zinnig om halverwege het traject de tijd te nemen voor een evaluatie? Absoluut! Dat werd me ook dit keer weer duidelijk.

Onlangs was de tussentijdse evaluatie van mijn Groeiwerktraject van 9 maanden voor teams met de teammanager en een medewerker van het team in kwestie.

Het klinkt misschien logisch, maar een tussentijdse evaluatie geeft de waarde van een teamtraject een behoorlijke boost, ook als er veel voortgang is. Het is een moment van zowel evalueren als ook hercontracteren. We bespreken de afspraken die gemaakt zijn bij aanvang. Komen de verwachtingen, werkwijze & voorlopige resultaten overeen met het verloop van het traject tot dusver?
Dit soort zaken passeren de revue om met elkaar te bepalen of het contract nog kloppend is of dat er aanscherping nodig is.

Ik stel vragen als:

  • Zijn we op de goede weg?
  • Is iedereen nog aan boord?
  • Wat verdient aanpassing of aanscherping?
  • Wat is er al zichtbaar van het beoogde resultaat?
  • Wat is nodig om dit resultaat zo groot mogelijk te maken?

Deze vragen brengen een mooi gesprek op gang over de tussentijdse oogst. Zo benoemt de manager dat er meer rust is in het team. Ook vertelt de manager dat er tijdens het traject een gezamenlijke taal is ontstaan die het team helpt om de juiste gesprekken met elkaar te voeren.

Daarnaast bekijken we waar het nog borrelt en welke roze olifanten om aandacht vragen. We raken hierdoor in gesprek over de patronen in het team. Hoe die zich los beginnen te weken, maar ook hardnekkig zijn.
Ik geef terug wat ik aan patronen zie gebeuren in het team. Mijn observaties worden beaamd. De manager en medewerker vullen aan dat de sessies het werken op de bovenstroom een goede boost hebben gegeven waar het team zelfstandig mee verder kan. Nu is vooral nog aandacht nodig voor de diepere, relationele laag.

Ik doe enkele suggesties om de roze olifanten verder uit te werken op een veilige manier. De opmerkingen en aanvullingen hierop vormen een mooie input die ik meeneem in de voorbereiding voor het vervolg.

Ook stel ik vragen die gaan over de evaluatie van het proces: hoe verloopt de communicatie, de samenwerking? Belangrijk om hier ook bij stil te staan. Ook al verloopt de samenwerking in dit geval soepel, het is goed om een bewust moment te pakken om dit op te merken en eventueel aan te scherpen.

Een tussenevaluatie blijf ik kortom een waardevol moment vinden om de focus scherp te houden, lastige zaken te adresseren en vanuit volledige commitment verder te gaan, zodat het team optimale resultaten bereikt.

Laat een reactie achter

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.