Het verhaal achter
Groeiwerk

Lees meer

Over Groeiwerk

Groeiwerk is een praktijk voor begeleidingskundige vraagstukken specifiek voor organisaties in mensgerichte beroepen. Ik begeleid voornamelijk de ‘zachte’ kant van veranderopgaven en ontwikkelingsvraagstukken. De mensen dus. En alle dynamische processen die zich tussen deze mensen afspelen. Ik zorg ervoor dat er verbinding ontstaat tussen stakeholders. Van schoonmaker tot bestuurder, van werknemer tot het sociale netwerk van de zorgvrager. Daarnaast begeleid ik reflectieve praktijken om persoonlijk en professioneel te (blijven) ontwikkelen. Ook bij vastgelopen teamprocessen en transities kan je een beroep op mij doen.

“Even stilstaan, dat is al een hele vooruitgang”

– Bertolt Brecht

Laura Koning

Groeiwerk is ontstaan vanuit mijn passie voor het begeleiden en motiveren van zorgprofessionals en sociaal werkers. Ik heb zelf ruime tijd als hulpverlener gewerkt en daarna in de rol van coach en procesbegeleider veel teams binnen de (jeugd)zorg, psychiatrie en het sociaal werk ondersteund. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om goed onderhoud te plegen aan jezelf en je team. Maar in de drukte van alledag, is er altijd iets dat meer urgent is (of lijkt) en alle aandacht en energie opslokt. Dat onderhoud kan later wel, zo is de gedachte. Een misvatting als je het mij vraagt. Juist in die alledaagse drukte is het belangrijk om je eigen instrument geslepen te houden. Vergelijk het met een APK voor je auto. Om veilige en prettige werkkilometers te maken is regelmatig onderhoud nodig.

Vanuit mijn expertise als professioneel begeleider van complexe (team)processen en ontwikkelingsvraagstukken zoek ik aansluiting bij jullie ervaringen in het werk. We onderzoeken samen wat er precies aan de hand is en welke wensen en/of veranderopgaven er liggen. Met nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid onderzoeken we vervolgens samen hoe beweging kan ontstaan richting de gewenste doelen.

Ik word door anderen omschreven als verbindend, betrokken, doortastend en oprecht. Ik hecht waarde aan borging van kwaliteit en een zo optimaal mogelijke relatie en samenwerking. Ik zet jou(w team) op respectvolle wijze in een actieve groeimindset, met als doel om zaken (weer) in beweging te krijgen. Op een wijze die aansluit bij de behoefte. Met de inzet van passende gesprekstechnieken en oefeningen creëren we samen de gewenste beweging.

“Je moet het uiteindelijk zelf doen, maar je doet het niet alleen.”

Mijn missie is om professionals in mensgerichte beroepen te begeleiden in goed werk. Goed werk is voor mij werken op een manier die deugt en deugd doet. Voor jezelf én de zorgvrager dus. Ik ondersteun je om dichtbij jezelf te blijven en je eigen-wijsheid te ontwikkelen. Ik reik je daarbij tools aan om jezelf te ontwikkelen en scherp te houden. Daarmee creëren we samen een gezond maatschappelijk (zorg)systeem met professionals, teams en organisaties die goed en deugdzaam werk doen.

Wat onderscheidt mij van andere professioneel begeleiders?

Mijn brede coachachtergrond in het sociaal domein en onderwijs zorgt ervoor dat ik gemakkelijk aansluiting vind. De complexiteit van de problemen waar (teams van) professionals tegen aanlopen heb ik snel opgehelderd. Ook weet ik wat er speelt in het werkveld. Er worden steeds nieuwe eisen gesteld aan professionals. Er moet veel gepresteerd worden in weinig tijd. Daardoor krijgen complexe vraagstukken niet vanzelfsprekend (voldoende) aandacht. Als de balans tussen cliëntzorg en zorgen voor jezelf en je team zoekraakt, kan dat ten koste gaan van je werkplezier en de kwaliteit van het werk. Vanuit verbinding met je team voortdurend professioneel blijven ontwikkelen is naar mijn idee onontbeerlijk voor goede mensgerichte dienstverlening. Ik ben in staat om jou(w) team vanuit nieuwsgierige betrokkenheid en gelijkwaardigheid te motiveren en stimuleren. Met mijn programma’s zet ik aan tot reflectie en anders handelen. Ik gebruik hiervoor prikkelende werkvormen uit verschillende beproefde methodieken. Ik sluit daarbij aan op de geleefde werkelijkheid en creëer zo beweging in taaie vraagstukken.

Master of Human and Organizational Behavior
LVSC – geregistreerd supervisor en geregistreerd coach

Ik heb een beroepsregistratie, voor zowel Register Coach als Supervisor, bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Dit keurmerk betekent ook dat de kwaliteit van mijn werk is geborgd. Daarnaast ben ik Master in de Begeleidingskunde (MA). Hiermee heb ik mezelf bekwaamd in het begeleiden van complexe verandervraagstukken, op zowel individueel niveau, als op team en organisatieniveau. Ook mijn eigen ontwikkeling staat niet stil. Ik onderhoud mijn professie door het zelf deelnemen aan intervisie, de vakliteratuur goed bijhouden en bijscholing in de vorm van trainingen en cursussen.

Veelgestelde vragen

Ik beantwoord graag de vragen die jij wellicht voor me hebt. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met me op.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Een coachingstraject wordt op basis van de vraag en wens op maat gemaakt en zal qua tijdsduur dus verschillen per aanvraag. Aan de hand van het opgestelde plan kunnen wij in overleg vaststellen hoeveel sessies er uiteindelijk plaats gaan vinden.

Meestal bedraagt coaching 3 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur in een tijdsbestek van 3 tot 6 maanden. Uiteraard kan dit anders ingericht worden als dat passender of wenselijker is. Supervisie bedraagt minimaal 10 bijeenkomsten tot maximaal 15 bijeenkomsten.

Wat is het uurtarief?

Op deze pagina vind je een tabel waarin overzichtelijk is gemaakt welke tarieven we hanteren bij Groeiwerk.

Maatwerk voor organisaties

Voor maatwerk kunnen wij geen standaardprijs aanbieden. Op basis van een aanvraag kun we jou een passende prijs geven.

Wil je een aanvraag doen voor bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie? Neem dan gerust contact met ons op.

Kan ik de kosten voor coaching vergoed krijgen?

Werkgevers reserveren vaak een scholingspotje of opleidingsbudget per werknemer voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We raden jou aan om bij jouw leidinggevende of bij de HR-afdeling van jouw werkgever te informeren of en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Wanneer je als particulier gebruik wilt maken van de diensten van Groeiwerk, kun je de kosten vaak als scholingskosten aftrekken. Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Heb je een aanvullende verzekering? Informeer dan bij jouw zorgverzekering of coaching wordt vergoed. 

Waar vinden de sessies plaats?

Coaching en supervisie vinden plaats op locatie van de desbetreffende instelling of organisatie. Kom je liever bij ons langs? Dat kan in mijn praktijk op de Limoslaan 14 in Nijmegen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de sessie online plaats te laten vinden, of een combinatie te maken van online en fysieke bijeenkomsten. 

Teamtrajecten vinden normaliter plaats op een met de opdrachtgever vooraf afgestemde locatie en desgewenst (deels) online.

Intervisie en supervisie kan zowel op locatie als ook online plaatsvinden.

Welke methodieken gebruikt Groeiwerk?

Groeiwerk zet verschillende beproefde methoden in. Welke methoden het meest effectief zijn, hangt af van de vraag of het probleem. In individuele trajecten wordt veel gewerkt met methoden als oplossingsgericht en progressiegericht werken. Ook komen werkvormen uit de RET, de kernkwadranten van Ofman, TA, systemisch werken en diverse associatieve technieken vaak aan bod.

In teamtrajecten gebruikt Groeiwerk technieken uit o.a. TGI, Deep democracy, Systemisch werken en oplossingsgericht werken.  

Intervisie wordt gegeven aan de hand van verschillende intervisiemethoden, afhankelijk van de wens en de vraag. 

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?

Een individuele sessie kan tot 24 uur van tevoren worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.

Bij teamtrajecten zijn andere voorwaarden van toepassing, zie daarvoor onze algemene voorwaarden

Wat levert een coachtraject op?

Je staat sterker in je schoenen en hebt vertrouwen in jouw kunnen. Je ervaart (weer) regie over jouw (professionele) leven.Je maakt bewuste keuzes richting jouw doelen en durft te staan voor die keuzes. Je durft ook ‘nee’ te zeggen wanneer dat nodig is; Je stelt prioriteiten en maakt ruimte voor wat belangrijk voor jou is. Je bruist van de energie!

Neem contact op

In een kennismakingsgesprek onderzoek ik de vraag, wens of het probleem. Daarna bied ik jou een passend traject. Plan gemakkelijk en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via het contactformulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reviews