Groeien in je werk
en als persoon

Dat wil ik

Groeien in je werk
en als persoon

Een traject bij Groeiwerk is maatwerk. Ik gebruik een breed scala aan methoden, werkvormen en gespreksmodellen passend bij de vraag of opgave. Deze methoden zijn ondersteunend in het samen werken aan duurzame professionele ontwikkeling. Een goede balans in ontwikkelen als professional én als persoon vind ik daarbij belangrijk. Thema’s als zelfzorg, samenwerking, communicatie & omgaan met (belemmerende) patronen zijn essentiële onderdelen van goed werk. Met behulp van een traject bij Groeiwerk ga jij met hernieuwde energie en zin naar je werk. Je zal prettiger en beter functioneren.

Groeiwerk biedt de volgende diensten: supervisie, (team)coaching, intervisie en maatwerkprogramma’s voor organisaties.

Supervisie

Coaching

Intervisie

Procesbegeleiding
voor organisaties

Supervisie

Supervisie is een leermethode waarbij, naast kennis, houding en dialoog, ook de achterliggende opvattingen over werk en persoonlijk functioneren aan bod komen. Het is gericht op het duurzaam verbeteren van jouw professioneel handelen.

Door middel van reflectie op jouw werkervaringen met cliënten en collega’s, ga je jouw manier van leren en werken onderzoeken. Zo leer je bewust te worden van je handelen en welke thema’s hierop van invloed zijn. Door opnieuw betekenis te geven aan jouw werkervaringen, creëer je nieuwe handelingsalternatieven die je vervolgens in de praktijk kunt toepassen. Door ook op deze nieuwe ervaringen te reflecteren, ontstaat er een cyclisch en verdiepend leerproces. Groepssupervisie heeft daarnaast als meerwaarde dat je ook aan- en van elkaar leert.

Wat kan je verwachten?

Een supervisietraject bestaat meestal uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Deze kunnen individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 personen. Aan het eind van het traject ontvang je een verklaring welke gebruikt kan worden voor deskundigheidsbevordering in het kader van beroepsregistratie of herregistratie, zoals SKJ of registerplein.

Boek nu
Traject
Bijeenkomst eens per 3 weken
Aantal bijeenkomsten
10 tot 15 bijeenkomsten

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach jou als gelijkwaardige partner ondersteunt, bij het realiseren van de gekozen doelen. Deze doelen stellen we vooraf samen op, afgestemd op jouw persoonlijke vragen, problemen of wensen. Dit zorgt ervoor dat het traject altijd maatwerk is met als uitgangspunt dat jouw doelen worden behaald en je persoonlijk en professioneel beter functioneert.

Ik vind het belangrijk dat je met een goed gevoel kunt starten bij Groeiwerk. Jezelf open durven stellen vraagt om een prettige en veilige werksfeer. Ik besteed daar dan ook veel aandacht aan. Dit doe ik door zorgvuldig en zonder oordeel naar je verhaal, vragen en wensen te luisteren. Van daaruit bekijk ik, eventueel in overleg met een werkgever of opdrachtgever, wat Groeiwerk voor jou kan betekenen. Ik begeleid je in het doorzien van patronen en leer je hoe je zelf nieuwe handelingsalternatieven kan creëren. Je leert betekenis te geven aan ervaringen en pakt daarmee de regie, zodat je richting kan bepalen. Tussentijds evalueren we of we op het juiste spoor zitten en stellen we bij waar nodig. Aan het einde van het traject evalueren we het effect van de coaching en bekijken we of jouw doel is behaald.

Wat kan je verwachten?

Per traject kijken we welke observaties, werkvormen en oefeningen het best passen bij de doelen en jou als persoon. De duur van het traject zal dan ook afhankelijk zijn van de vraag, maar duurt meestal zo’n 5 tot 8 bijeenkomsten, van één tot anderhalf uur. Online coaching behoort ook tot de mogelijkheden.

Boek nu
Traject
Een bijeenkomst om de 3 tot 4 weken
Aantal bijeenkomsten
Afhankelijk van de vraag. Gemiddeld 5-8 bijeenkomsten met een doorlooptijd van 6 maanden.

Het Intervisiejaartraject:

een rijke voedingsbodem voor duurzame professionele ontwikkeling van bevlogen professionals in de (jeugd)zorg, wijkteams en de ggz.

Het is niet eenvoudig om te bepalen wat juist handelen is. Dat komt door de toegenomen complexiteit in het sociaalmaatschappelijke werkveld: belangen staan soms haaks tegenover elkaar. In de drukte van alledag is er vaak weinig tijd om weloverwogen stil te staan bij moeilijke casuïstiek en de betekenis van impactvolle werkervaringen.

Wat je dan ziet, is dat ad-hoc zaken veel ruimte innemen. Het leren van grotere, complexe vraagstukken krijgt minder aandacht. Op termijn merk je dan bij jezelf en/of je team gevoelens van geleefd worden. Iedereen werkt op zijn eigen eilandje to-do lijstjes af terwijl de samenhang en betekenis van het werk onder druk staat.

Intervisie geeft ruimte aan trage vragen; er is niet direct een antwoord of oplossing. Er is ruimte nodig om de gelaagdheid van het vraagstuk te onderzoeken en ervan te leren.

Wat kan je verwachten?

In mijn Intervisiejaartraject zorg ik samen met de groep voor een uitnodigende en gestructureerde leerplek om te groeien in vakmanschap en betekenis te geven aan de ervaringen die jullie opdoen in je werk.

Ik heb al zo’n 60 intervisie- en supervisiegroepen mogen begeleiden. We werken in de groep aan het hanteren van jezelf als instrument in je werk. Ik zorg voor een goed leerklimaat, methodische begeleiding en kwaliteit van gespreksvoering. Aan het einde van een sessie ga jij de deur uit met nieuwe feedback, inzichten en perspectieven. Ook als je zelf geen casus hebt ingebracht.

Zijn jullie toe aan het beoefenen van je vak op een duurzame en betekenisvolle manier in verbinding met jezelf en je collega’s? Ga dan het echte gesprek aan met elkaar, zodat de grotere thema’s in jullie werk de aandacht krijgen die ze verdienen.

Ik help jullie versnellen door te vertragen. Ik creëer en faciliteer daarvoor een rijke voedingsbodem met uitdagende leercondities.

Het Intervisiejaartraject in het kort:

Voor wie

Voor professionals in de (jeugd)zorg, wijkteams en de ggz die:

 • willen groeien in vakmanschap, waarin het persoonlijke en professionele samenkomen
 • verbonden willen blijven met de zin en betekenis van het werk
 • bereid zijn het eigen handelen te onderzoeken om werkprestaties te verbeteren
 • de noodzaak van goede zelfzorg onderkennen en dit willen onderhouden
 • willen ontwikkelen in zelfreflectie en feedback

Wat levert het Intervisiejaartraject jullie op?

 • Groeien in vakmanschap en professionele ontwikkeling
 • Meer verbinding, betrokkenheid en erkenning
 • Betere werkprestaties en probleemoplossend vermogen
 • Meer werkplezier

Praktisch

Het Intervisiejaartraject ziet er zo uit:

 • 6x per jaar een sessie van 2 uur in een groep van minimaal 4 en maximaal 8 personen
 • Incompany, dus op locatie van jullie organisatie. Een externe ruimte is ook mogelijk (niet inbegrepen)
 • Per sessie komen 1 of 2 casussen aan bod
 • De eerste sessie starten we met een introductie oefening en het aanleren van de basismethode. Ook maken we werkafspraken. Zodra de groep goed geïnstalleerd is, variëren we met methoden op basis van de werkinbreng en jullie gewenste ontwikkelrichting.
 • tussendoor en aan het einde van het traject evalueren we de voortgang en bekijken we het wenselijke vervolg van de groep.
 • De investering is 2250,-. Dat is inclusief voorbereiding, evaluatie en tot een half uur reistijd (enkele reis vanaf Nijmegen). Exclusief btw en reiskosten à 40 cent per kilometer.

Klik op de infographic hiernaast en lees hier een aantal belangrijke uitgangspunten die ik gebruik om intervisie succesvol te maken.

Boek nu

Begeleiding voor
organisaties

HR professionals, managers en leidinggevenden van zorg- en- welzijn instellingen zullen onderstaande vraagstukken wellicht herkennen:

 • De ‘hulpverlenersreflex’ van medewerkers belemmert goede zelfzorg en cliëntzorg en/of zorgt voor (te) hoge werkdruk.
 • We willen reflectie borgen in de organisatie, maar weten niet hoe.
 • Gebrekkige communicatie en samenwerking belemmert de organisatiedoelstellingen.
 • Er bestaan zorgen over het draagvlak en uitrol van een veranderopgave en hoe dit op adequate wijze vergroot en begeleid moet worden.

Groeiwerk biedt verschillende trajecten om dergelijke vraagstukken op te lossen, waaronder:

 1. Uitvoering en begeleiding van participatief handelingsonderzoek
 2. Begeleiding, implementatie & borging van intervisie
 3. Procesbegeleiding & organisatieontwikkeling
 4.  (Team)coaching

Samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen onderzoek ik eerst wat het vraagstuk is. Wat is het probleem? Waar stokt de beweging? Wat is het doel en wat is nodig om dat doel te bereiken?

We werken aan consensus over de wenselijke beweegrichting. Met Groeiwerk sta ik voor vertrouwen in samenwerking en verbinding met stakeholders. We maken werk van het vergroten van draagvlak, zodat de beweging van binnenuit kan ontstaan.

Holding space is daarbij een belangrijke uitgangspunt. Dat betekent dat er op veilige en respectvolle wijze met elkaar gewerkt wordt en dat alles er mag zijn. Het zijn veelal taaie vraagstukken waaraan gewerkt wordt en die vragen om erkenning en insluiting.

Een voorbeeld van werken hieraan is de Deep Democracy benadering, waarbij de stem van de minderheid wordt toegevoegd aan het meerderheidsbesluit.

Ik beschik over een stevig netwerk met uiteenlopende expertises, waarvan ik  gebruik kan maken als het ontwikkelingsvraagstuk daar om vraagt.

Teamcoaching

Bij teamcoaching kijken we naar samenwerking en communicatie, en hoe teamdoelen al dan niet bereikt worden. Als teamcoach help ik het team richting te bepalen en regie te nemen op doelen die uitnodigen tot eigenaarschap. We kijken wat ervoor nodig is om deze doelen succesvol te realiseren. Hierbij bied ik maatwerk, zowel in werkwijze, inhoud en duur van het traject.

Voorbeelden van thema’s waar teams tegenaan kunnen lopen:

 • Besluitvorming en naleving.
 • Conflicten of spanning in dialoog bespreekbaar maken/houden/ oplossen.
 • Openheid, veiligheid en feedback.
 • Formeel en informeel leiderschap.
 • Omgaan met stijlverschillen.

Wat kan je verwachten?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek met (een afvaardiging van) het team bespreken we jullie vragen, wensen en problemen. We bepalen de doelen die jullie met de teamcoaching of het ontwikkeltraject willen behalen. Op basis hiervan bespreken we een resultaatgerichte aanpak, die we vervolgens vastleggen in een offerte. Na akkoord van jullie ga ik aan de slag met de coaching van het team.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Begeleide intervisie

Intervisie is een gespreksmethode voor duurzame professionele ontwikkeling. In een groep van 6 tot 8 vakgenoten of collega’s met vergelijkbare achtergrond, wordt volgens een gezamenlijk bepaalde methode gewerkt aan reflectie, zelfsturing, professionalisering en kennisdeling. Ik geef intervisieworkshops, begeleide intervisie en intervisiecoaching.

Wat kan je verwachten?

Ik begeleid en train de intervisiegroep door een veilige en krachtige leeromgeving te creëren. We werken aan het verbeteren van zelfsturing van de (beginnende) groep. In een gevorderde groep kan begeleide intervisie ingezet worden, bijvoorbeeld als er belemmerende patronen zijn ontstaan.

Groeiwerk is ook partner voor organisaties die intervisie binnen L&D willen implementeren en borgen. Ik geef (Incompany) workshops en intervisietrainingen.

Boek nu
Traject
Op aanvraag
Aantal bijeenkomsten
Op aanvraag

Veelgestelde vragen

Ik beantwoord graag de vragen die jij wellicht hebt. Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met me op.

Neem contact op

In een kennismakingsgesprek onderzoeken ik de vraag, wens of het probleem. Daarna bied ik jou een passend traject. Plan gemakkelijk en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in via het contactformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.